Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.09.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 15.09.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-18:56 Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20, personalrummet

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
35 § Mötets laglighet och beslutförhet
36 § Justering av protokollet
37 § Anmälningsärenden
38 § Ändringar i läroplanen för svenskspråkiga grundläggande utbildning i Åbo stad
39 § Rapport över ekonomin
40 § Serviceplanen för svenskspråkig fostran och undervisning år 2024

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen