Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 13.06.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 21.06.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-19:05 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
26 § Mötets laglighet och beslutförhet
27 § Justering av protokollet
28 § Ändringar i läroplanen för gymnasiet Katedralskolan i Åbo
29 § Bedömningskriterier i slutet av årskurs 6 i den grundläggande utbildningen
30 § Anmälningsärenden
31 § Aftonskola
32 § Svenska sektionens sammanträden hösten 2023
33 § Rapport över ekonomin
34 § Serviceområdesdirektören informerade om läget på S:t Olofsskolan

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen