Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 17.01.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 25.01.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-18:09 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Aftonskola
4 § Anmälningsärenden
5 § Försök med delvis samundervisning i åskådningsämnen för elever i årskurs 1-6 i Cygnaeus skola
6 § Uppföljning av personal och ekonomi

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen