Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 02.11.2022 - Protokoll

RNähtävänäolopäivä: 10.11.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Stadshuset, Auragatan 2, rum Armfelt

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
45 § Mötets laglighet och beslutförhet
46 § Justering av protokollet
47 § Anmälningsärenden
48 § Förslag till ändrad elevantagning till skola och förskola från 1.1.2023
49 § Verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser
50 § Uppföljning av ekonomin inom serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen