Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 17.05.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 25.05.2022

Kokousaika ja -paikka: 16:00 elektroniskt sammanträde/ Olofsvägen 2, rum 317

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
18 § Mötets laglighet och beslutförhet
19 § Justering av protokollet
20 § Sammanslagningen av Sirkkalabackens skola med Sirkkala skola och S:t Olofsskolan
21 § Aftonskola
22 § Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2023-2024
23 § Antalet sökande till nybörjarplatserna vid enheten för Handel och data vid Åbo Yrkesinstitut
24 § Anmälningsärenden
25 § Rapport över ekonomin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon