Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 10.02.2022 - Protokoll

RNähtävänäolopäivä: 18.02.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00 elektoniskt sammanträde/ Olofsvägen 2, rum 330

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
6 § Mötets laglighet och beslutförhet
7 § Justering av protokollet
8 § Utlåtande om behovsutredningen för S:t Olofsskolan
9 § Anmälningsärenden
10 § Aftonskola
11 § Rapport över ekonomin
12 § Serviceavtalet för svenskspråkig fostran och undervinsning år 2021

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen