Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 20.01.2022 - Protokoll

RNähtävänäolopäivä: 28.01.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00 elektoniskt sammanträde/ Olofsvägen 2, rum 317

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Ändring av svenska sektionens beslut 22.4.2021 § 31
5 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen