Närvarouppgifterna

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 17.06.2021

Tillbaka till ärendelistan
Namn Paragrafer Anlände-Avlägsnade sig Uppgift RNimike
Schauman Barbro   17:00 - ordförande
Lampi Branko   17:00 - vice ordförande
Blomqvist Nana   17:05 - medlem
Forsberg Risto   17:00 - medlem
Gardberg Pia-Maria   17:00 - medlem
Holmberg Frej   17:35 - medlem
Honkasaari Helen   17:00 - medlem
Werkelin Johan   17:00 - medlem
Vuori Santeri   17:00 - medlem
Wickström Gustav   17:00 - ersättare
Schauman Ida   17:45 - Ss representant
Schauman Filip   17:00 - Ung.fm representant
Kjellman Liliane   17:00 - föredragande
Jensén Annika   17:00 - sekreterare
Johansson Kim 45 - 48 17:00 - 17:40 sakkunnig
Karlsson Hanna   17:00 - sakkunnig
Lundell Charlotte   17:00 - sakkunnig
Volosatova Lucy   17:00 - teknisk sekreterare

Tillbaka till ärendelistan