Tilläggsmaterial 1 Kundenkäten om småbarnpedagogik 2021