Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 12.11.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 elektroniskt sammanträde/ Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
50 § Mötets laglighet och beslutförhet
51 § Justering av protokollet
52 § Anmälningsärenden
53 § Revidering av S:t Olofsskolans läroplan
54 § Verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser 2021-2022
55 § Utredningsbegäran gällande den svenskspråkiga småbarnspedagogikens fastigheter
56 § Svar på svenska sektionens medlem Frej Holmbergs motion
57 § Rapport över ekonomin
58 § Aftonskola

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen