Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 27.10.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355/ elektroniskt sammanträde

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
44 § Mötets laglighet och beslutförhet
45 § Justering av protokollet
46 § Anmälningsärenden
47 § Övergång till distansmöten
48 § Arbis placering i den nya planerade organisationsmodellen för Åbo stad
49 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen