Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.11.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
48 § Mötets laglighet och beslutförhet
49 § Justering av protokollet
50 § Anmälningsärenden
51 § Godkännande av den lokala språkstödjande handlingsplanen för svenskspråkig småbarnspedagogik
52 § Verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser 2020-2021
53 § Svenska sektionens mötestider våren 2020
54 § Revidering av S:t Olofsskolans läroplan

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen