Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 14.03.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
9 § Mötets laglighet och beslutförhet
10 § Justering av protokollet
11 § Anmälningsärenden
12 § Ändring i språkprogrammet från 1.8.2019
13 § Ändring i timfördelningen från 1.8.2019
14 § Godkännande av de skolspecifika tilläggen till läroplanen för kapitel 8 Elevvård
15 § Ändring av enhetsnamn inom svenskspråkig småbarnspedagogik

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen