Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 10.10.2018 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
45 § Mötets laglighet och beslutförhet
46 § Justering av protokollet
47 § Anmälningsärenden
48 § Aftonskola: Diskussion kring fastigheten på Råggatan 8 som möjliga ersättande utrymmen under byggnadsskedet vid Sirkkala skola
49 § Preliminära resultat för nationell utvärdering av lärresultat i A-finska (A-fi och Mofi) för åk 6 i Cygnaeus skola
51 § Rapport om uppföljningen av ekonomin för augusti och september 2018

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen