Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 17.05.2018 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
26 § Mötets laglighet och beslutförhet
27 § Justering av protokollet
28 § Anmälningsärenden
29 § Nybörjarplatser vid Katedralskolan i Åbo läsåret 2019-2020
30 § Investeringsplan för skolor och daghem 2018-2028
31 § Nybörjarplatser för enheten Handel och data vid Åbo yrkesinstitut år 2019
32 § Svenska sektionens mötestider hösten 2018

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen