Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 19.04.2018 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Den östra svenskspråkiga dagvårdsenheten, Kuratorstigen 7

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
19 § Mötets laglighet och beslutförhet
20 § Justering av protokollet
21 § Anmälningsärenden
22 § Diskussion kring svenskspråkig utbildning vid Åbo Yrkesinstitut
23 § Nybörjarplatser vid enheten för Handel och data
24 § Revidering av S:t Olofsskolans läroplan
25 § Stödpersonverksamhet i samarbete med Bensows stiftelse

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen