Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 13.02.2018 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 S:t Olofsskolan, Klostergatan 11

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
7 § Mötets laglighet och beslutförhet
8 § Justering av protokollet
9 § Aftonskola
10 § Stödpersonverksamhet i samarbete med Bensows stiftelse
11 § Anmälningsärenden
12 § Ökning av skiftesdagvårdsverksamhetens servicenivå inom svenskspråkig småbarnspedagogik
13 § Preliminärt bokslut för år 2017

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen