Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 26.10.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Dagvårdsenheten i Sirkkala, Observatoriegatan 4

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
48 § Mötets laglighet och beslutförhet
49 § Justering av protokollet
50 § Aftonskola
51 § Delårsrapport över ekonomin för år 2017
52 § Verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser 2018-2019
53 § Anmälningsärenden
54 § Diskussionsärende Förslag till behovsutredning för Sirkkalaområdet

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen