Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 10.10.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 4, rum 459

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
43 § Mötets laglighet och beslutförhet
44 § Justering av protokollet
45 § Anmälningsärenden
46 § Aftonskola
47 § Behovsutredning för ersättande daghemsutrymme för Skolgatan 10 när Rosenkvarteret utvecklas

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen