Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 19.09.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Svenska dagvårdsenheten i Centrum, Skolgatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
36 § Mötets laglighet och beslutförhet
37 § Justering av protokollet
38 § Anmälningsärenden
39 § Linjedragning gällande Sirkkala skolas volym
40 § Rapport om uppföljningen av ekonomin för augusti 2017
41 § Budgetförslag för år 2018
42 § Operativt serviceavtal 2018

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen