Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 06.04.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Universitetsgatan 27a, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
14 § Mötets laglighet och beslutförhet
15 § Justering av protokollet
16 § Anmälningsärenden
17 § Nybörjarplatser vid Katedralskolan i Åbo läsåret 2018-2019
18 § Nybörjarplatser för enheten Handel och administration vid Åbo yrkesinstitut år 2018
19 § Kvalitetsenkät inom den grundläggande utbildningen år 2017

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen