Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 18.02.2016 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Universitetsgatan 27 a, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
9 § Mötets laglighet och beslutförhet
10 § Justering av protokollet
11 § Anmälningsärenden
12 § Den lokala läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
13 § Verksamhetsställen och maximiantalet förskoleplatser inom svenskspråkig förskoleundervisning läsåret 2016-2017
14 § Rapport över det operativa avtalet för år 2015
15 § Inneluftsproblemen i Sirkkala skola

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen