Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 04.12.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Alabama, Lemminkäinengatan 14-18 B

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
59 § Mötets laglighet och beslutförhet
60 § Justering av protokollet
61 § Anmälningsärenden
62 § Ändringar och kompletteringar i Katedralskolans läroplan och i läroplanens gemensamma del för den svenskspråkiga gymnasieundervisningen i Åbo
63 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen