Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 29.01.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Bildandet av förskolegrupper läsåret 2014-2015
5 § Rapport om uppföljning av ekonomin för december
6 § Kvalitetsarbete

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen