Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 14.11.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
65 § Mötets laglighet och beslutförhet
66 § Justering av protokollet
67 § Anmälningsärenden
68 § Rapport från arbetsgruppen för planering av datateknisk utrustning vid Katedralskolan
69 § Det maximala antalet platser i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen för läsåren 2014-2015, 2015-2016 och 2016-2017
70 § Elevantagningskriterier till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen