Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 26.09.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
50 § Mötets laglighet och beslutförhet
51 § Justering av protokollet
52 § Anmälningsärenden
53 § Elevupptagningsområden inom svenskspråkig fostran och undervisning
54 § Förverkligandet av det operativa serviceavtalet inom det svenskspråkiga resultatområdet
55 § Rapport om uppföljningen av ekonomin för augusti

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen