Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 29.08.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Åbo svenska arbetarinstitut, Kaskisgatan 5, vån 5

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
43 § Mötets laglighet och beslutförhet
44 § Justering av protokollet
45 § Anmälningsärenden
46 § Elevupptagningsområden inom svenskspråkig fostran och undervisning
47 § Rapport om uppföljningen av ekonomin för juli och prognos för 2013
48 § Prognos för 2013 och budget för 2014
49 § Svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning medlem Vesa Hanskis begäran om förtydligande gällande skolskjutsar

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen