Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 12.12.2012 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Panimoravintola Koulu, Eriksgatan 18

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
36 § Mötets laglighet och beslutförhet
37 § Justering av protokollet
38 § Anmälningsärenden
39 § Besättandet av rektorstjänst vid Sirkkala skola, tjänst 805026
40 § Köp av förskoleundervisning av privata serviceproducenter under verksamhetsåret 2013-14

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen