Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 19.04.2012 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
11 § Mötets laglighet och beslutförhet
12 § Justering av protokollet
13 § Anmälningsärenden
14 § Ny ersättare i svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
15 § Information till vårdnadshavare och personal i Cygnaeus skola gällande fuktighetsteknisk undersökning
16 § Timresursen för den grundläggande utbildningen läsåret 2012-2013
17 § Bildandet av basgrupper i årskurserna 1-6 läsåret 2012-2013

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen