Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 16.06.2011 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, nämndens mötesrum, 2 vån, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
20 § Mötets laglighet och beslutförhet
21 § Justering av protokollet
22 § Anmälningsärenden
23 § Ändringar och kompletteringar i Åbo stads kommunala läroplan för den svenska förskoleundervisningen
24 § Administrationen av Sirkkalabackens skolas undervisningsgrupp i Cygnaeus skolas utrymmen från 1.8.2011
25 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning hösten 2011
26 § Projektplan för Kombiskolans nybygge

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen