Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 01.06.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 09.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:30-17:03 Villa Marjaniemi Ruissalo, Marjaniementie 50, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
27 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 § Pöytäkirjan tarkastus
29 § Jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017-2022 loppuraportti
30 § Tiedoksi merkittävät jätehuoltoasiamiesten päätöspöytäkirjat
31 § Tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon