Liikuntalautakunta 06.06.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 13.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:58 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
69 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
70 § Pöytäkirjan tarkastus
71 § Iltakouluasia
72 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
73 § Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
74 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta
75 § Liikuntatapahtumien avustaminen v. 2023
76 § Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet
77 § Jarmo Aallon aloite Street Soccer- kaukaloa varten tarvitsevan alueen, paikan tai maa-alueen osoittamiseksi Turun kaupungin alueelta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon