Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Vapaa-aikajohtaja819.01.2023 

506-2023 (00 01 01)

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös

Hallintosäännön 43.1 § 7 kohdan mukaan palvelujohtaja päättää palvelukokonaisuutensa osalta palvelukokonaisuuden organisoinnista. Lisäksi päätöksellä siirretään vapaa-aikajohtajan hallintosäännön mukaista toimivaltaa palvelukokonaisuuden muille viranhaltijoille.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden edeltävä hallinnon järjestämispäätös on ollut voimassa 1.6.2021 alkaen. Tällä päätöksellä kumotaan aikaisemmat päätökset.

Liite 1​Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä olevan vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätöksen. Päätös tulee voimaan 1.1.2023 alkaen. Samalla kumotaan aikaisempi vapaa-aika -palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös muutoksineen.

Outi Kari-Granfors

vs. vapaa-aikajohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedIsomöttönen Nikke
tiedKalmari Markus
tiedKirkkola Antti
tiedLehtiö-Vainio Annina
tiedPilppula Rebekka
tiedRuohonen Juhani
tpvSuomela Sari


Liitteet:

Vapa § 8
Liite 1:Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös