Liikuntalautakunta 21.06.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 30.06.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
60 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
61 § Pöytäkirjan tarkastus
62 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
63 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
64 § Iltakouluasia
65 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta
66 § Vastaus liikuntalautakunnan jäsen Joni Laakson aloitteeseen koskien Jäkärlän liikuntahallin kuntosalin käyttöä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon