Liikuntalautakunta 22.03.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 31.03.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
24 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 § Pöytäkirjan tarkastus
26 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
27 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
28 § Iltakouluasiat
29 § Käyttöoikeussopimus Hirvensalon hiihtokeskuksen alueella

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon