Liikuntalautakunta 24.01.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
4 § Vapaa-aikatoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (liikuntapalvelut)
5 § Työvoiman käytön seuranta v. 2016
6 § Sportti-Turun brändityön aloittaminen
7 § Asia poistettiin esityslistalta
8 § Asia poistettiin esityslistalta
9 § Vuoden 2017 avustusten määrärahat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon