Kaupunkiympäristölautakunta 01.12.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
426 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
427 § Pöytäkirjan tarkastus
428 § Uuden kaavahaun esittely
429 § Kauppatorin pysäkit
430 § Yleiskaava 2029 ehdotus (1/2009)
431 § Asemakaava- ja tonttijakoehdotus; Harkkionmäki, Haarla (os. Haarlahdentie, Harkkiontie, Niittymäentie, Tammistontie) (46/2005)
432 § Asukaspysäköintilupien hinnat vuoden 2021 alkupuoliskolla
433 § Ulkoilualueiden Vepsän, Maisaaren ja Pähkinäisten vuokrahinnat
434 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
435 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
436 § Kaivu- ja aitaamislupamaksujen päivittäminen
437 § Ulkovalaistuksen ylläpidon hankinta Turun kaupungin alueelle, hankinnan aloittaminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: JulkL 6 §:n 1 momentin 2 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon