Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Maanhankintapäällikkö9102.11.2020 

11990-2020 (11 01 01)

Rasitesopimus Vepsän ulkoilusaarta palvelevien johtojen sijoittamiseksi tilan Peltokankare 853-506-1-184 alueelle, os. Samppaantie 521

Tonttipalvelut, maanmittausinsinööri Ville Rajainmäki, 2.11.2020:

Turun kaupunki tilan Väpsä 853-427-3-2 omistajana sekä XXXXX t tilan Peltokankare 853-506-1-184 omistajina ovat neuvotelleet tilan Väpsä hyväksi perustettavista rasitteista tilan Peltokankare alueella.

Vepsän ulkoilusaaren paineviemärin liittämiseksi Satava-Kakskerran vesiosuuskunnan paineviemäriin on tehty kaupunkirakentamisjohtajan päätös 28.10.2020 § 28. Rasitesopimuksella sovitaan kyseisen viemärijohdon ja uusittavan vesijohdon sijoittamisesta kyseisen maakiinteistön alueelle.

Osapuolet ovat laatineet liitteenä olevan rasitesopimuksen, jonka mukaisesti tila Väpsä saa pysyvät kiinteistönmuodostamislain 554/1995 154 §:n mukaiset rasiteoikeudet vesi- ja viemärijohtojen sijoittamista ja käyttämistä varten tilan Peltokankare alueelle sopimuksessa kirjatulla tavalla. Rasitealueen tarkka sijainti määrittyy rakennettavan viemärilinjan mukaiseksi, sijaiten sopimuksen liitteenä olevan, 18.9.2020 päivätyn suunnitelmakartan mukaisesti. Kaupunki maksaa rasitetun kiinteistön omistajalle kertakaikkisena korvauksena 1.400 euroa. Muutoin noudatetaan oheisia rasitesopimuksen ehtoja.

Liite 1Rasitesopimus

Maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uola:

PäätösPäätin hyväksyä liitteenä olevan rasitesopimuksen, jonka mukaisesti tila Väpsä 853-427-3-2 saa pysyvät kiinteistönmuodostamislain 554/1995 154 §:n mukaiset rasiteoikeudet vesi- ja viemärijohtojen sijoittamista ja käyttämistä varten tilan Peltokankare 853-506-1-184 alueelle sopimuksen mukaisesti. Kaupunki maksaa rasitetun kiinteistön omistajalle kertakaikkisena korvauksena 1.400 euroa. Muutoin noudatetaan oheisen rasitesopimuksen ehtoja.

 

Ilkka Uusi-Uola

maanhankintapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKaupunkiympäristölautakunta


Liitteet:

Kytotont § 91
Liite 1:Rasitesopimus 853-506-1-184