Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen 
Kaupunkirakentamisjohtaja2828.10.2020 

11990-2020 (11 01 01)

Vepsän paineviemärin liittäminen Satava-Kakskerran vesiosuuskunnan paineviemäriin

Vepsän saaren vanha puhdistamo on tullut tiensä päähän ja sen käyttöön perustuva ympäristölupa päättyy vuonna 2021 keväällä.

Nykyinen puhdistamo ei täytä enää nykyisiä ympäristölupamääräyksiä ja siksi Vepsän jätevesitilanteeseen on saatava ensi kesään mennessä ratkaisu.

Ratkaisua ei voi tehdä nykyisen puhdistamon varaan siksikään, että käyttömäärät ovat kasvaneet noin 40 % kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin nykyinen pienpuhdistamo toteutettiin.

Vepsän saaressa käy vuosittain n. 15 000 ihmistä yhteysaluksella sekä n. 1000 huviveneilijää.

Vepsän jätevesiratkaisun valinnassa vertailtiin kahta vaihtoehtoa, joista toinen oli nykyisen pienpuhdistamon tilalle rakennettava uusi isompi ja toimivaa tekniikkaa sisältävä pienpuhdistamo ja toinen vaihtoehto oli liittää Vepsä paineviemärillä meren alitusputkella Satavassa olevaan Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan viemäriin.     

Vaihtoehtojen vertailussa paineviemärin rakentaminen osoittautui selvästi paremmaksi vaihtoehdoksi. Paikallisen puhdistamon sekä investointi että käyttökulut ovat selvästi suuremmat ja samoin riskit painottuvat pienpuhdistamoratkaisuun. Tästä syystä Vepsän jätevesien osalta paras ratkaisu on johtaa jätevedet paineviemärillä Satava-Kakskerran vesiosuuskunnan verkkoon ja sitä kautta Kakolaan. Investointikustannusten ero on n. 50.000 euroa ja vuotuisten käyttökustannusten ero n. 27.000 euroa painviemärin eduksi, kun kaikki kustannukset molemmissa vaihtoehdoissa otetaan huomioon. Lisäksi riskit toimivuuden ja ympäristön kannalta paikallisen puhdistamon osalta ovat suuremmat, kuin paineviemäritoteutuksen. Erityisen ongelman pienpuhdistamossa muodostaa vuosittaiset biologisen prosessin ylös- ja alasajot.

Kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

Päätös

Päätän, että Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan kanssa neuvotellaan ja allekirjoitetaan liittymissopimus Vepsän jätevesien johtamiseksi osuuskunnan verkoston kautta edelleen Kokolan puhdistamon puhdistettavaksi.

Kimmo Suonpää

kaupunkirakentamisjohtaja

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kytokrak § 28
Liite 1:ELY:n lausunto 21.10.2020
Liite 2:Vepsän paineviemärin ja puhdistamon vertailu
Liite 3:Vepsän paineviemärin ja puhdistamon vertailutaulukko