Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Tonttipäällikkö30430.10.2020 

10192-2020 (10 00 02)

Noin 50 m2 suuruisen alueen, osa tilaa Kreivilä 853-558-2-0 (Paattinen), maanvuokrauksen uudistaminen telepylvään ja laiterakennusksen sijoituspaikkatarkoitukseen (Nevalantie)

Tonttipalvelut, maanittausinsinööri Aija Siponen 26.10.2020:

Telia Towers Finland Oy on anonut saada jatkaa noin 50 m2:n suuruisen alueen maanvuokrausta telepylvään ja laiterakennuksen sijoituspaikkatarkoitukseen.

Anoja ja Turun kaupunki ovat neuvotelleet noin 50 m2:n suuruisen alueen, osa tilasta Kreivilä 853-558-2-0, maanvuokrauksen jatkosta. Vuokra-alue on esitetty liitekartalla M 343 / 13.10.2020.

Anoja hallitsee ko. aluetta 9.9.2011 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokrakausi käsittää 1.10.2011 – 31.12.2020 välisen ajan. Vuosivuokrana on viimeksi peritty 1.500 euroa.

Vuokra-alue on Turun yleiskaava 2020 mukaan maa- ja metsätalousaluetta (M).

Alueen nykyinen käyttö ja yleinen käyttötarve eivät estä alueen vuokraamista tilapäisesti/lyhytaikaisesti esitettyyn käyttötarkoitukseen.

Noin 50 m2:n suuruisen alueen, joka on osa Turun kaupungin tilaa Kreivilä 853-558-2-0, maanvuokraus telepylvään ja laiterakennuksen sijoituspaikkatarkoitukseen voidaan uudistaa siten, että maanvuokrausta jatketaan 1.1.2021 lukein jatkuen toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla kuitenkin enintään 31.12.2027 asti. Perusvuosivuokraksi vahvistetaan 1.500 euroa. Vuokra on Turun kaupungin perimä vähimmäiskorvaus ko. vuokrauksissa.

Muutoin noudatetaan oheisia maanvuokrasopimusehtoja.

Liite 1Maanvuokrasopimusluonnos ja kartta

Tonttipäällikkö Timo Laiho:

PäätösPäätin jatkaa esittelytekstin mukaisesti noin 50 m2:n suuruisen alueen maanvuokraustaTelia Towers Finland Oy:lle (y-tunnus 2933075-9). Vuokra-aika alkaa 1.1.2021 lukien jatkuen kuuden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla kuitenkin enintään 31.12.2027 asti, jolloin vuokraus päättyy irtisanomista vaatimatta.

Perusvuokraksi vahvistetaan 1.500 euroa vuodessa.

Muutoin noudatetaan liitteenä olevia maanvuokrasopimusehtoja.

Timo Laiho

tonttipäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoTelia Towers Finland Oy
tiedKaupunkiympäristölautakunta


Liitteet:

Kytotont § 304
Liite 1:Maanvuokrasopimusluonnos ja kartta