Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
366 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
367 § Pöytäkirjan tarkastus
368 § Eteläisen Turun liikennejärjestelyt
369 § Yleiskaava 2029 ehdotus (1/2009)
370 § Alustavan kaavaehdotuksen esittely; Solbackan ranta
371 § Poikkeamispäätös; Asuinkerrostalon rakentaminen (os. Malin Trällin kuja 1) Satama (P 2020-624)
372 § Poikkeamispäätös; Uuden loma-asunnon rakentaminen (os. Ruissalon puistotie 585) Ruissalo (P 2018-1088)
373 § Puistometsien hoito-ohjelma 2020-2021
374 § Lausunto Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankkeen hankesuunnitelmasta (Ks)
375 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
376 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
377 § Tiedoksi merkittävät asiat
378 § Tiedoksi merkittävät kuulutukset

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon