Itäisen Rantakadun rantalaiturin 1. vaiheen hankesuunnitelma

Projektplan för första fasen av strandbryggan vid Östra Stra