Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7628.02.20226
Kaupunginvaltuusto5014.03.20228

1675-2021 (02 06 01)

Investointiohjelmien määrärahojen korotusesitys

Tiivistelmä: -

Kh § 76

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja talouspäällikkö Johanna Korpikoski 18.2.2022:

Mikäli suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen siirtyy aikataulultaan seuraavalle vuodelle ja investointihankkeiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen seuraavalle vuodelle. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuoden 2021 aikana.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan noin 13,4 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 2022 yht. 120,0 milj. euroa).

Kaupunkirakentamisen johtaja Kimmo Suonpää on esittänyt liitteissä 1 ja 2 olevat määrärahojen korotusesitykset vuodelle 2022 seuraavasti:

Infrainvestointien osalta esitetään 12,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2022 (TA 43,6 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2021 vuodelle 2022 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

I-1002-101430

Budjetointi Strategiset kärkihankkeet

4 165 705

I-1002-101431

Budjetointi Kiinteistökehitys

4 213 000

I-1002-101432

Budjetointi Toimintoja tukevat

367 000

I-1002-101433

Budjetointi korjausvelkaa alentavat

1 918 000

I-1002-101434

Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

495 000

I-1002-101435

Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat

1 017 000

Yhteensä

 

12 175 705,00

 

Toimitilainvestointien osalta esitetään 1,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2022 (TA 42,4 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2021 vuodelle 2022 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

I-1002-200342

Budjetointi nimetyt investointihankkeet

1.240.026,00

 

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 ja 2 mukaiset investointimäärärahojen ylitystarvetta koskevat selvitykset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavat muutokset:

I-1002-101430

Budjetointi Strategiset kärkihankkeet

4 165 705

I-1002-101431

Budjetointi Kiinteistökehitys

4 213 000

I-1002-101432

Budjetointi Toimintoja tukevat

367 000

I-1002-101433

Budjetointi korjausvelkaa alentavat

1 918 000

I-1002-101434

Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

495 000

I-1002-101435

Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat

1 017 000

Yhteensä

 

12 175 705,00

 

I-1002-200342

Budjetointi nimetyt investointihankkeet

1.240.026,00

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli pormestari Minna Arve.

Kv § 50

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavat muutokset:

I-1002-101430

Budjetointi Strategiset kärkihankkeet

4 165 705

I-1002-101431

Budjetointi Kiinteistökehitys

4 213 000

I-1002-101432

Budjetointi Toimintoja tukevat

367 000

I-1002-101433

Budjetointi korjausvelkaa alentavat

1 918 000

I-1002-101434

Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

495 000

I-1002-101435

Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat

1 017 000

Yhteensä

 

12 175 705,00

 

I-1002-200342

Budjetointi nimetyt investointihankkeet

1.240.026,00

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta


Liitteet:

Kh § 76
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022

Kv § 50
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022 / Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveri
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022 / Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2