Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitys

Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherre