Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27707.06.20215
Kaupunginvaltuusto15814.06.202130

5833-2021 (10 03 02)

Raunistulan koulutalon tekninen peruskorjaus

Tiivistelmä: -

Kh § 277

Toimitilapäällikkö Minna Juselius, hankepäällikkö Tommy Gustafsson ja rakennuttajainsinööri Matti Toivonen 27.5.2021:

Raunistulan koulun hankeselvityksen tarkoituksena on peruskorjata nykyisen Raunistulan koulun ns. uudempi osa (rakennettu 1980) sekä rakentaa ilmanvaihtojärjestelmä ns. koulun vanhaan osaan (rakennettu 1930 luvulla), että tehdä sisäilmatutkimuksen mukaiset rakenteelliset korjaukset. Samalla kaikki uuden osan pinnoitteet ja talotekniikka uudistetaan.

Kohteeseen on teetetty hankesuunnitteluvaiheessa ”Sisäilma- ja rakennetutkimus” sekä erillinen asiantuntijan selvitys kohteen LVI-rakennustapa­selvitykseksi. Laadittujen selvitysten pohjalta peruskorjauksen yhteydessä esitettävät rakenteelliset korjaukset sekä toimenpiteet otetaan hankkeen suunnittelussa huomioon. Hankeselvitys perustuu rakennuksen kuntoon sekä peruskorjaustarpeen esille tuloon kunnossapidosta.

Peruskorjaus on tarkoituksena erityisjärjestelyin toteuttaa vähintään kahdessa eri osassa niin, että koulu voi olla toiminnassa koko korjaustöiden ajan.

Nykyisten tilojen peruskorjaus antaa Raunistulan koulun nykyisen toiminnan tilatarpeisiin pitkäaikaisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun. Varsinkin sisäilman laatuun suoritettavat korjaustoimenpiteet ja vanhaan osaan ilmastoinnin rakentaminen parantavat sisäilman laatua huomattavasti.

Mm. ergonomia, ekologisuus, esteettömyys (mahdollisuuksien mukaan), esteettisyys, akustiikka ja valaistus ovat asioita, joihin kiinnitetään suunnittelutavoitteiden laadinnassa erityistä huomiota. Myös digitaalisiin ja tietoteknisiin valmiuksiin tulee kiinnittää erityistä huomioita (myös ruokalatilan, käytetään tulevaisuudessa myös opetustilana). Tilojen tulee olla sopivia ja monipuolisia nykyisen opetussuunnitelman kanssa.

Kohde suunnitellaan rakentamiseen liittyvät normit täyttäväksi, mutta niitä ylittävää laatua ei tavoitella.

Mitoitusperuste ja laajuus

Koulurakennuksen maksimioppilasmääräksi mitoitetaan 350. Henkilökuntaa koulussa on noin 30. Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilömäärät ovat 50-70 lasta sekä 4-6 aikuista.

Hankkeen laajuus kokonaisuudessaan (vanha ja uusi osa yhteensä) 3 921 m² (jakaja), 4 405 brm² (hankekoko), 19 039 rm³.

Uuden osan kerrosala on 1 510 m² ja tilavuus 7 500 m³.

Kustannusvaikutukset

Peruskorjauksen tavoitehintakustannusarvio on:

Hinnat (alv 0 %) laskettuna Haahtelaindeksillä 97,0/1.2020:

Arvio uusista tilavuokrista

Peruskorjaushanke aiheuttaa käyttäjille vuokravaikutuksia. Alustavat vuokra-arviot ovat noin:

Sivistystoimiala 3 795,5 m2

Keittiö 72 m2

Irtaimisto on käyttäjähankinta ja toimialojen tulee varautua irtaimistokustannuksiin omissa budjeteissaan.

Aikataulu

Hankkeen suunnittelijat on tarkoitus kilpailuttaa syksyllä 2021.

Alustava arvio korjausten aikataulusta:

Vuosi 2022

Vuosi 2023

Hanke voidaan aloittaa, kun investointipäätös hankkeesta on saatu.

Lausunnot

Tilapalvelut pyysi lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta, joka hyväksyi hankeselvityksen ja siitä aiheutuvat kustannukset (Kasopelk 12.5.2021 § 81).

LiiteRaunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä palveluverkkojohtaja Minna Juselius.

Kv § 158

Liite 1Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Rantanen ilmoitti hallintosäännön 145 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 277
Liite 1:Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Kv § 158
Liite 1:Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys / Projektutredning för teknisk ombyggnad av skolhuset i Raunistula