Raunistulan koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvity

Projektutredning för teknisk ombyggnad av skolhuset i Raunis