Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Projektutredning för teknisk ombyggnad av skolhuset Nummen k