Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12922.03.20213
Kaupunginvaltuusto7919.04.202111

10477-2019 (10 03 01, 10 03 02)

Suikkilan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen hankesuunnitelma

Tiivistelmä: -

Kh § 129

Toimitilapäällikkö Minna Juselius ja hankepäällikkö Tommy Gustafsson 11.3.2021:

Suikkilan alueella toimii tällä hetkellä yksi kunnallinen päiväkoti, osoitteessa Talinkorventie 16. Samalla tontilla sijaitsee Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikkö. Suikkilan koulu kuuluu hallinnollisesti Teräsrautelan kouluun, jonka toinen yksikkö, Teräsrautelan kouluyksikkö, sijaitsee osoitteessa Korkkisvuorenkatu 14

Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen hankesuunnitelma perustuu Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 25.11.2019 § 89 hyväksymään tarveselvitykseen, sekä Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 18.1.2021 § 4 tekemään päätökseen tarveselvityksen muuttamisesta.

Tarveselvityksen 29.9.2019 ja kuntoarvioiden mukaan päiväkotirakennus ja Suikkilan kouluyksikön vanhempi rakennus ovat teknisen käyttöikänsä päässä, jonka lisäksi kouluyksikkö ja päiväkoti rakennus ovat nykyisellään liian pienet, koska alueen lasten määrä on kasvanut. Näin ollen tarveselvityksessä päädyttiin siihen, että päiväkotirakennus ja koulun vanhempi rakennus korvataan uudisrakennuksella siten, että koulu ja päiväkoti ovat jatkossa samassa rakennuksessa.

Hankesuunniteluun aikana tehtiin sisäilma- ja rakennetutkimukset lisärakennukselle ja liikuntasalille 18.6.2020. Tutkimuksen perusteella päädyttiin siihen ratkaisuun, että myös liikuntasali ja sen lisärakennus ovat aiheellista purkaa.

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti 18.1.2021 § 4 muuttaa 25.11.2019 § 89 tekemäänsä tarveselvityspäätöstä siten, että Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Hankkeen yhteydessä ei toteuteta kädentaitotiloja Suikkilan yksikköön, ja liikuntasali mitoitetaan vähintään 750 m²:n kokoiseksi.

Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat. Neuvolayksikkö ja kotihoito siirtyvät kohteeseen osoitteessa Kustavintie 4 nykyään sijaitsevan Suikkilan liikekeskuksen tiloista.

Mitoitusperuste

Päiväkodin kokonaispaikkamäärä on nykyisin 138. Uudisrakentamisen myötä rakenteellisia hoitopaikkoja tulee lisää 94, yhteensä 210 päiväkotipaikkaa. Lisäksi kohteeseen tulee varhaiskasvatuksen avoimen toiminnan tila, joka palvelee sekä päiväkotia että neuvolaa.

Oppilaita muutoksen myötä tulisi olemaan kaiken kaikkiaan molemmissa yksiköissä yhteensä noin 450–490 oppilasta, eli noin 240 oppilasta Suikkilan yksikössä ja 245 oppilasta Teräsrautelan yksikössä. Oppilasmäärän lisäys nykyiseen olisi noin 145. Suikkilan yksikköön sijoittuu esiopetus ja vuosiluokat 1-3 ja Teräsrautelan yksikköön vuosiluokat 4-6. Hankesuunnitelmassa on huomioitu myös aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Suikkilan yksikössä.

Pedagogisesti kyetään jatkossa toimimaan yhteistyössä päiväkodin ja koulun välillä sekä kauan kaivattu yhteistoiminta rinnakkaisluokkien kanssa toteutuu, jolloin rahaa ja resurssia säästyy. Koulu voi paremmin ryhmitellä oppilaita siten, että koulupäivän aikana on useammalla mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea mm. oppimisvaikeuksiin. Rinnakkaisluokkien toimiessa samassa rakennuksessa saavutetaan paremmat oppimistulokset.

Neuvolayksikkö palvelee Suikkilaa, Länsikeskusta, Ruohonpäätä sekä osaa Jyrkkälästä ja Hepokullasta, eli Länsiosaa kaupungista. Tulevassa neuvolayksikössä toteutetaan perhekeskusideologiaa, ja se toimii perhekeskuksen satelliittiyksikkönä. Tiloja suunnitellaan jalkautuville työntekijöille, kuten sosiaalityöntekijä, perheohjaaja, erikoislääkäri ym.

Kotihoidon toimitilat on mitoitettu kotihoidon muotoileman tilatarpeen mukaisesti vähintään 30:lle työntekijälle.

Liikuntatilan osalta on tilaohjelmassa kaksi vaihtoehtoa: 750 m² sekä 1056 m² liikuntatila. Hankesuunnitteluvaiheen alustavan tonttitutkielman pohjalta on arvioitavissa, että hanke mahtuu juuri ja juuri tontille, mikäli toteutetaan yli 1000 m2:n salitilat, mutta tämä tuo lisähaasteen rakennuksen sijoittelulle.

Laajuus

Vaihtoehto 1:

Liikuntasali 750 m², jolloin hyötyala on 4596 m², yhteensä teknisten yms.

tilojen kanssa 5597 m² (=huoneistoala+teknisten tilojen huoneala)

Vaihtoehto 2:

Liikuntasali 1056 m², jolloin hyötyala on 4942 m², yhteensä teknisten yms.

tilojen kanssa 6019 m² (=huoneistoala+teknisten tilojen huoneala)

Väistötilat

Hankkeen rakennusajaksi tarvitaan väistötilat.

Suikkilan kouluyksikön toiminta siirtyy väistöön, kun rakennustyömaa Suikkilan tontilla käynnistyy. Hankesuunnitteluvaiheen esityksenä oli, että osa luokista sijoitetaan Teräsrautelan yksikköön ja tarvittavat lisäväistötilat toteutetaan elementtitilojen avulla. Päiväkodin osalta esityksenä oli, että Talinkorventien päiväkoti (5 ryhmää) sekä Suikkilan yksikön yksi esiopetusryhmä siirtyvät väistökohteeseen Akselintielle kesällä 2021, tai kun rakennus on valmistunut. Teräsrautelan esiopetusryhmät siirtyisivät Akselintielle vasta, kun esiopetuksen käyttämät tilat tarvitaan Suikkilan yksikön väistökäyttöön.

Kustannusvaikutukset

Uuden rakennuksen ja purun tavoitehintakustannusarvio

VE 1, joka sisältää liikuntasalin 750 m²

Laskettuna Haahtelaindeksillä hintataso 97,0/ 1.2020, hinnat alv 0%

Rakennuskustannukset 17.398.000 €; 2.796 €/brm²

VE 2, joka sisältää liikuntasalin 1056 m²

Laskettuna Haahtelaindeksillä hintataso 97,0/ 1.2020, hinnat alv 0%

Rakennuskustannukset 18.593.000 €; 2.786 €/brm²

Yllä olevan kustannuksen lisäksi tulee purkukustannukset 360.000 €

kummankin vaihtoehdon osalta.

Arvio uusista tilavuokrista

Vaihtoehto 1, liikuntasali 750 m²

SITO                                   81.858 €/kk ja 982.291 €/vuosi

HYTO                                 15.724 €/kk ja 188.692 €/vuosi

Liikuntasali 750 m²             29.967 €/kk ja 359.608 €/vuosi

Vaihtoehto 2, liikuntasali 1056 m²

SITO                                   81.622 €/kk ja 979.465 €/vuosi

HYTO                                 15.685 €/kk ja 188.214 €/vuosi

Liikuntasali 1056 m²           38.014 €/kk ja 456.171 €/vuosi

Henkilöstömenot

Kouluun tulee lisää 6 opettajaa ja 3 koulunkäynnin avustajaa,

kustannusvaikutus +525.000 €/v

Varhaiskasvatukseen tulee lisää 7 opettajaa ja 4 lastenhoitajaa,

kustannusvaikutus +712.000 €/v

Kotihoitoon tulee lisää 4 henkilöä, kustannusvaikutus + n. 200.000 €/v

Kalustekustannusarvio

SITO 800.000 € (varhaiskasvatus 300.000 € sekä koulu 500.000 €)

HYTO 120.000 € (kotihoito, neuvola sekä kouluterveydenhuolto)

Liikuntapalvelut 100.000 €

Aikataulu

Kilpailutus, suunnittelu ja toteutus vie arviolta noin 2,5 vuotta. Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään keväällä 2021, voidaan kohde ottaa käyttöön arviolta syksyllä 2024.

Annetut lausunnot

Tilapalvelut pyysivät lausuntoa Suikkilan päiväkoti- ja kouluhankkeen hankesuunnitelmasta kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kaupunkiympäristö-,

liikunta- ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman ja sitoutuu hankesuunnitelmassa oleviin kustannuksiin, Kasopelk, 10.02.2021 § 24.

Lausunnossa todettiin lisäksi, että toimiala ottaa toisessa yhteydessä yksityiskohtaisen kannan päiväkodin ja koulun väistötilaratkaisuihin. Väistötilaratkaisu tulee tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman ja totesi lausuntonaan: ”Kaupunkiympäristötoimialan näkemyksen mukaan sinänsä kumpi tahansa vaihtoehto on toteutettavissa tontille. Toki pienempi sali helpottaa koulun ja päiväkodin piha-alueen sijoittamista ja käyttöä. Suuremman liikuntatilan yhtenä käyttömuotona tulisi todennäköisesti olemaan erilaiset useiden pelijoukkueiden turnaukset. Tontin ja kadunvarren pysäköintimahdollisuudet ovat kuitenkin riittämättömät tällaiseen toimintaan. Saavutettavuuden kannalta sijaintia ei pidetä tarkoituksenmukaisena suurelle liikuntasalille.” Lautakunta teki lausuntoon seuraavan lisäyksen: ”Lisäksi lautakunta toteaa osana lausuntoa, että sijainnin saavutettavuutta parantaa läheltä kulkeva Fölin runkolinja vuodesta 2025 alkaen.” Kylk 16.02.2021 § 37.

Liikuntalautakunta käsitteli lausuntopyyntöä kokouksessaan Liiklk 16.02.2021 § 12. Liikuntapalvelujen valmisteleman lausunnon mukaan ”Tarkasteltaessa sisäliikuntasaliverkoston kehittämistarpeita koko kaupungin laajuudella, ei ole perusteltua sijoittaa yli 1000 m2 liikuntasalia Suikkilaan. Isot yli 1000 m2 liikuntasalit ovat tärkeitä etenkin ottelu- ja tapahtumakäytössä, jolloin parkkitilojen riittävä määrä sekä liikuntatilojen keskeinen sijainti korostuvat. Suikkilan haasteeksi nousee pieni tonttitila, joka estää riittävien parkkitilojen rakentamisen liikuntasalin yhteyteen vaikeuttaen tapahtumien ja otteluiden käytännön toteutusta. Rajallista tonttitilaa on järkevää osoittaa ennen kaikkea aktivoivan ja toiminnallisen piha-alueen rakentamiseen.”

Liikuntalautakunta päätti todeta, että liikuntapalvelut on käynnistänyt syksyllä 2019 liikuntapaikkaverkkoselvityksen työstämisen, joka ei ole vielä valmistunut ja esittää lausuntonaan liitteenä 1 olevan lisäksi, ettei voi sitoutua esitettyihin tilakustannuksiin, koska se johtaisi supistuksiin muussa toiminnassa.

Lisäksi liikuntalautakunta päätti esittää, että salin koko ratkaistaisiin liikuntapaikkaverkkoselvityksen yhteydessä, jolloin syntyy kokonaisarvio siitä, missä isot liikuntasalit tulisi kaupungissa sijaita ja että rakentamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuus opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen tukeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi hankesuunnitelman ja sitoutuu siitä aiheutuviin kustannuksiin. Hankesuunnitelmassa on huomioitu neuvolan, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon sekä kotihoidon tilatarpeet. Lautakunta pyytää huomioimaan oppilashuollon tiloissa myös esiopetuksen oppilashuollon tarpeet. Lautakunta ei priorisoi, mikä vaihtoehdon mukaan suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. Sosterla 17.3.2021 §  x

Yhteenveto

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston tarveselvityspäivityksen (18.01.2021 § 4) perusteella. Tämän mukaan hanke sisältää kokonaan uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen, esiopetustilat, aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat, liikuntatilan, oppilashuollon, neuvolan ja kotihoidon työtilat.

Käyttäjätoimialojen lausuntojen mukaan sivistystoimiala ja hyvinvointitoimiala ovat sitoutuneet hankkeeseen. Liikuntalautakunta nosti esiin toiveen odottaa liikuntapaikkaverkkoselvityksen käsittelyä, jonka yhdessä linjattaisiin liikuntasalin koko. Liikuntapalvelut on kuitenkin lausunut, että alueelle ei ole perusteltua tehdä 1000 m2:n liikuntasalia, vaan 750 m2:n kokoinen Sali on sopiva ja palvelee niin koululiikuntaa kuin iltakäyttöä.

Liikuntapaikkaverkkoselvityksessä ei ratkaista yksittäisten liikuntasalien kokoja.

Hankkeen toteutumisen aikataulu on kytköksissä päätöksenteon aikatauluun. Kohteen suunnittelu on tarkoitus käynnistyä kesän 2021 jälkeen, mikäli hankesuunnitelma hyväksytään kevään aikana. Tällöin kohde voi valmistua syksyksi 2024. Tämä aikataulu on koulun ja päiväkodin kannalta tärkeä.

Liite 1Suikkilan päiväkoti ja koulu uudisrakennuksen hankesuunnitelma liitteineen

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Suikkilan koulu- ja päiväkotihankkeen uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Toteutukseen siirrytään vaihtoehdon 1 mukaisesti, jolloin hankkeen yhteydessä toteutetaan 750 m2:n kokoinen liikuntasali. Kustannusarvioksi vahvistetaan 17.398.000 € (alv 0%).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen varsinaista päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 11-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Miikkola, Laivoranta, Sundqvist, Vornanen, Aaltonen, Euro, Vierimaa ja Ruohonen.

Lindforsin Lundénin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Hassan:

”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistellaan vaikutusarvio siitä, kuinka valittu Suikkilan alakoulun typistäminen kattamaan vain luokat 1-3 vaikuttaa 4-6-luokkalaisten koulumatkoihin ja lähikouluperiaatteen toteutumiseen.”

Palautusta koskevan äänestyksen jälkeen esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä toimitilapäällikkö Minna Juselius.

Kv § 79

Liite 1Suikkilan päiväkoti ja koulu uudisrakennuksen hankesuunnitelma liitteineen

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Suikkilan koulu- ja päiväkotihankkeen uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Toteutukseen siirrytään vaihtoehdon 1 mukaisesti, jolloin hankkeen yhteydessä toteutetaan 750 m2:n kokoinen liikuntasali. Kustannusarvioksi vahvistetaan 17.398.000 € (alv 0%).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Rantanen ilmoitti hallintosäännön 145 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Tehty muutosehdotus ja sen käsittely

Oksanen Lähteenmäen kannattamana teki seuraavansisältöisen muutosehdotuksen:

”Valtuusto päättää, että hankesuunnitelma muutetaan siten, että Suikkilan kouluyksikössä säilyvät luokat 1-6.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Oksasen tekemä muutosehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 53 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 14 valtuutettua kannatti Oksasen tekemää muutosehdotusta, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista

Jakelu

tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSivistystoimiala


Liitteet:

Kh § 129
Liite 1:Suikkilan päiväkoti ja koulu uudisrakennuksen hankesuunnitelma liitteineen / Projektplan för nybyggnad av daghem och skola i Suikkila med bilagor

Kv § 79
Liite 1:Suikkilan päiväkoti ja koulu uudisrakennuksen hankesuunnitelma liitteineen / Projektplan för nybyggnad av daghem och skola i Suikkila med bilagor
Liite 2:Äänestyslista / Omröstningsförteckning