Suikkilan päiväkoti ja koulu uudisrakennuksen hankesuunnitel

Projektplan för nybyggnad av daghem och skola i Suikkila med