Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö,​​ ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö julkaisee 27.2.2024 seuraavan ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoitusta koskevan päätöksen

Osoite:

Rieskalähteentie 76, Turku

​Kiinteistö:

853-73-65-8​

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 27.2.2024 yleisessä tietoverkossa http://www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta. ​

Tämä kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävänä 27.2.-5.4.2024

Turussa 26.2.2024

Olli-Pekka Mäki

ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristönsuojelupäällikkö § 5